Kijk die eens stralen

een training over presenteren (2,5 uur)

Voor een groep mensen gaan staan en jouw verhaal vertellen. Je moet het maar durven..

Wij presenteren onszelf de hele dag door. Naar bekenden, onbekenden, formeel en informeel. Daarbij speelt de non-verbale communicatie een zeer belangrijke rol. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat deze elementen zelfs tot 80% van de gehele indruk uitmaken. Bij non-verbale communicatie moet je denken aan stemgebruik, houding, mimiek en gestiek. Door het bewustzijn te vergroten van de manier waarop jij deze elementen inzet wordt het gemakkelijker om ze anders te gebruiken, indien gewenst.

In deze training gebruiken wij verschillende drama- en bewegingsoefeningen om inzicht te geven in dat wat er, soms onbewust, non-verbaal wordt gecommuniceerd. De oefeningen worden theoretisch ingeleid en nabesproken volgens de feedbackregels.

Na deze training ben je je bewust van jouw non-verbale communicatie en sta jij stralend voor een groep mensen jouw verhaal te vertellen. 
Geweldloze Communicatie

een introductie (1,5 uur)

Omgaan met conflicten en het uitspreken van gevoel en behoefte gaat gemakkelijker middels het model van de geweldloze communicatie. In vier stappen wordt het model in deze training niet alleen helder uiteengezet, maar vooral invoelbaar gemaakt. Deze crash course maakt dat de deelnemers niet alleen met veel kennis, maar ook geïnspireerd na anderhalf uur de zaal verlaten. Wij maken gebruik van nauwgezet gekozen scènes om te onderzoeken met elkaar wat de vier stappen van het model nu precies inhouden. Met compassie, humor en nieuwsgierigheid wordt er gezocht naar de wijze waarop het geweldloos communiceren van meerwaarde kan zijn in het leven en werk van alle deelnemers.
Koffiekamer-Dialogen

werken met geweldloze communicatie (2,5 uur)

Aanname: de belangrijkste gesprekken vinden plaats aan de koffie-automaat. Wij nemen deze gesprekken dan ook graag als uitgangspunt om te oefenen met het model van geweldloze communicatie. In deze sessie herhalen kort de theorie van de geweldloze communicatie. Wij maken deze theorie invoelbaar door middel van gespeelde scènes. Vervolgens gaan we aan de slag met situaties die door de deelnemers zelf worden ingebracht. De groep gaat middels verschillende opdrachten aan de slag met spel en regie. Op deze wijze wordt het inzetten van het geweldloos communicatie model geïnternaliseerd bij iedere deelnemer. Humor, compassie en begrip zijn belangrijke peilers in deze training. Ze maken dat een ieder vol kennis, met een lach en geïnspireerd de training verlaat.Business-Art op bestelling

(2 dagen)

Een training waarin uw collega’s zichzelf en dat waar uw bedrijf voor staat laten zien door middel van een kunstproject.

In deze tweedaagse training gaan we op onderzoek uit naar dat waar uw bedrijf voor staat, het product, de dienstverlening, de normen en waarden en de bedrijfscultuur. Daarnaast stimuleren we mensen om zichzelf te laten zien, die kanten van zichzelf te tonen die ze niet eerder blootgaven. Dat onderzoek doen we met verschillende drama en bewegingsoefeningen en creatief brainstormen. Vervolgens werken we aan een passende creatieve presentatie, een kunstwerk (denk aan een voorstelling, beeldende presentatie of een radioprogramma).

Door de kern van een bedrijf en de mensen die uw bedrijf maken op deze wijze te tonen wordt helder waar de kracht en zwaktes liggen, leren mensen elkaar te zien en ontstaat de bereidheid zich te verbinden.

Na afloop van de training bieden wij u een creatieve analyse van alles wat wij gezien hebben op papier. Een creatief document dat u kan inspireren binnen uw werkwijze en bedrijfsvoering.
Trainingen op maat

Wij bieden creatieve trainingen op maat op elk gewenst onderwerp. Graag gaan we in gesprek met u over uw onderliggende vraag en ontwerpen wij een training waarbij wij onze creativiteit inzetten om te zorgen voor het gewenste resultaat.
Stip op de horizon

Over vijf jaar hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld. Een methodiek die gestoeld is op de manier van werken in de kunsten. Een periode van onderzoek, wordt gevolgd door het verzamelen van materiaal om vervolgens te werken aan het repeteren of monteren van het kunstwerk. Wij verbinden ons als kunstenaars aan een organisatie die bijvoorbeeld te kampen heeft met verstoorde arbeidsrelaties.

Wij verdiepen ons in de organisatie. We gaan op stage en lopen een aantal dagen mee. We spreken met mensen in de kantine, doen het werk dat de mensen daar doen zodat we recht van spreken hebben. We kijken niet alleen naar de medewerkers. We kijken ook naar boven, naar onze eigen opdrachtgevers. En (niet onbelangrijk) we kijken naar onszelf. We gaan tenslotte een project met ze doen, zoals kunstenaars projecten doen. We moeten ons voor de volle 100% kunnen verbinden aan het project. Als we merken dat we niet de vrijheid en het vertrouwen krijgen om te maken wat we willen, gaan we het niet doen. We werken toe naar een kunstwerk. In ons geval is dat waarschijnlijk podiumkunst, gezien onze achtergrond. We houden tijdens het werk steeds de vraag/opdracht van onze opdrachtgever voor ogen. Het is overigens niet gezegd dat de opdrachtgever blij zal moeten zijn met wat hij te zien krijgt. Het kijken in De Spiegel kan heel confronterend zijn. Aan ons, als buitenstaander is het de taak om eerlijk of in elk geval evenwichtig te zijn.

Over vijf jaar hebben wij ons verdiept in de technieken die nodig zijn om dergelijke projecten tot stand te brengen en draaien we een aantal van dit soort projecten per jaar.


home                  wie wij zijn                   ons aanbod                   contact